Της ιδιωτικής ζωής – Meri Meri EU Retail
Meri Meri EU RetailMeri Meri EU RetailMeri Meri EU Retail

Της ιδιωτικής ζωής

Έχουμε δεσμευτεί για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας.

 

Ο καθένας έχει δικαιώματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά τους στοιχεία χειρισμού. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας θα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη, και αναγνωρίζουμε ότι η σωστή και νόμιμη επεξεργασία αυτήτων δεδομένωνθα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στον οργανισμό και θα παρέχει για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη βάση με την οποία τυχόν προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς, ή τα οποία μας παρέχετε, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Παρακαλώ διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και το πώς θα την αντιμετωπίσουμε.

Για τους σκοπούς του ηνωμένου βασιλείου νόμους προστασίας δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι Meri Meri Inc, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην πολιτεία της Καλιφόρνια, 111 Anza Boulevard, Suite 100, Burlingame, CA, 94010 (συλλογικά αναφέρονται ως "εμείς", "εμάς" ή "μας" στην παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

Αρχές προστασίας των δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών σας, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις έξι εκτελεστές αρχές της ορθής πρακτικής. Αυτές προβλέπουν ότι τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι:

 • επεξεργασία νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια,
 • σε επεξεργασία για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς,
 • να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία,
 • ακριβή και να διατηρούνται up-to-ημερομηνία,
 • διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο, και
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο από ό, εξασφαλίζει την απαιτούμενη ασφάλεια.

Πληροφορίες που μας παρέχετε

ενδέχεται να συλλέξουμε, τη χρήση, την αποθήκευση και τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων:

 • Στοιχεία Ταυτότητας, όπως το όνομα, το επώνυμο και τα γενέθλιά σας
 • τα Στοιχεία Επικοινωνίας, όπως διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου,
 • οικονομικά Δεδομένα, όπως τον τραπεζικό λογαριασμό και τα στοιχεία της κάρτας,
 • τα Στοιχεία των Συναλλαγών, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές από και προς εσάς, και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς,
 • Τεχνικά Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, τα στοιχεία σύνδεσης, ο τύπος του browser και η έκδοση ζώνης ώρας ρύθμιση και την τοποθεσία, το πρόγραμμα περιήγησης plug-in τύπους και εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας και άλλες τεχνολογίες για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,
 • Προφίλ Δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, αγορές ή παραγγελίες που γίνονται από εσάς, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις, τα σχόλια και τις απαντήσεις στην έρευνα,
 • τα Δεδομένα Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και
 • την Εμπορία Δεδομένων, όπως είναι οι προτιμήσεις σας στη λήψη μάρκετινγκ από εμάς και μας τρίτους, και την επικοινωνία σας προτιμήσεις.

Ειδική κατηγορία δεδομένων

Πληροφορίες που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία, ποινικές καταδίκες, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό, ή ορισμένους τύπους γενετικών ή τα βιομετρικά δεδομένα που είναι γνωστό ως "ειδική κατηγορία" των δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της ασχολείται μαζί σας, δεν μπορούμε να περιμένουμε για να συλλέξει οποιαδήποτε "ειδική κατηγορία" δεδομένα σχετικά με εσάς.

Πώς συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

που μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από την απευθείας αλληλεπίδραση με εσάς, όπως:

 • τοποθέτηση παραγγελιών για τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας,
 • δημιουργώντας ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας,
 • συμμετέχουν σε πίνακες συζητήσεων ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας,
 • μιλώντας μας σε εμπορικές εκθέσεις ή να μιλήσω με κανέναν από τους αντιπροσώπους μας πωλήσεων ή των διανομέων,την
 • εισαγωγή του ανταγωνισμού, την προώθηση ή έρευνα που διοργανώνονται από εμάς, ή αλλιώς την παροχή μας με τα σχόλιά σας,
 • την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας ή εκδόσεων, ή, διαφορετικά, να ζητήσει το υλικό μάρκετινγκ για να σας σταλεί, ή
 • αντίστοιχη μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail, επιστολές ή με άλλο τρόπο.

Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω αυτοματοποιημένη τεχνολογία, όταν αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιώντας cookies, αρχεία καταγραφής του διακομιστή και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τρίτους ή δημόσια διαθέσιμες πηγές, κατά περίπτωση.

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Πιο συχνά, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μας έχετε δώσει συγκατάθεση,
 • θα πρέπει να εκτελέσετε μια σύμβαση που πρόκειται να συνάψουν ή έχουν συνάψει, μαζί σας,
 • όπου είναι απαραίτητο για μας ή τρίτων έννομα συμφέροντα, και τα συμφέροντα και τα δικαιώματα δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή
 • τα πού πρέπει να συμμορφώνονται με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφορετικούς σκοπούς. Για κάθε σκοπό, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσει την "νομική βάση", που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως εξής:

Σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δίνετε

Νομική βάση

Για την εγγραφή σας ως νέος πελάτης

θα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς

, για Να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και, αν γίνει δεκτή, να παραδώσει τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πληρωμών, τελών και επιβαρύνσεων)

θα είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς

για Να σας στείλουμε τους καταλόγους μας, φυλλάδια και άλλο δημοσιευμένο υλικό

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς

θα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή να εξασφαλίσει ότι είστε ενήμεροι για το εύρος των προϊόντων που προσφέρουμε

για Να συλλέξει και να ανακτήσει χρήματα που του οφείλονται μας

θα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή για να εξασφαλιστεί ότι θα λάβετε την πληρωμή για τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει από εμάς

για Να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αλλαγές στους όρους πώλησης ή την παρούσα πολιτική απορρήτου,

θα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή να εξασφαλίσει ότι είστε ενήμεροι για μας τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις

για Να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, την ανάλυση δεδομένων, τον έλεγχο, την έρευνα, στατιστική και έρευνα λόγους, να επιτρέψει σε σας για να συμμετάσχουν σε διαδραστικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας, όταν μπορείτε να επιλέξετε να το πράξουν, για να μετρήσουμε και να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που παρέχουμε σε εσάς και τους άλλους, και να παραδώσει σχετική διαφήμιση και να κάνει υποδείξεις και συστάσεις προς εσάς και άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή τους

θα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα για να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας. Θα συμμορφωθούμε με την πολιτική μπισκότο μας, όταν η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών

για Να σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κλήρωση, διαγωνισμό ή να ολοκληρώσει μια έρευνα,

θα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή να μελετήσει πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, να τους αναπτύξουμε και να βοηθήσει την ανάπτυξη της επιχείρησής μας

για Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές και άλλα προϊόντα που πωλούν παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη λάβει από εμάς

Που έχετε λάβει προηγουμένως επικοινωνιών μάρκετινγκ από εμάς, στη συνέχεια, θα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες που έχετε προηγουμένως συμφωνήσει να εμφανιστεί

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αυτό θα το κάνουμε μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας

 

, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς(α) για τα οποία θα συλλέγονται, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσετε για άλλο λόγο και αυτός ο λόγος είναι συκβατή κε τον αρχικό σκοπό. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άσχετο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσει τη νομική βάση η οποία μας επιτρέπει να το πράξουν.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή της, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τι και αν δεν μπορούμε ή δεν μας παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες

είναι συμβατική απαίτηση για να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Αν δεν μας παρέχετε με πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε και να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να παραδώσει τα προϊόντα.

Η αποκάλυψη των πληροφοριών

ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα μέρη αναφέρονται παρακάτω:

 • άλλες εταιρείες εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της Lulabell,
 • παρόχους υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος για την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένων των Dropbox, Ένα Αυτοκίνητο, το Google Drive, το SAP και άλλες σε απευθείας σύνδεση cloud providers,
 • παρόχους πλατφόρμες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένων MailChimp,
 • οι πάροχοι της μισθοδοσίας διοίκηση υπηρεσιών στην επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της Μισθοδοσίας, Γραφείο,
 • παρόχους κατάλογος υπηρεσίες παράδοσης στην επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένων BakerGoodChild,
 • η επαγγελματική μας συμβούλων (περιλαμβανομένων και τους δικηγόρους, τους τραπεζίτες, τους ελεγκτές και τους ασφαλιστές),
 • HM Revenue & Customs, το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλες αρχές που απαιτούν την αναφορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, και
 • σε τρίτους, στους οποίους μπορεί να επιλέξει να πωλήσει, μεταφορά, ή να συγχωνεύσει τα τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώκει να αποκτήσει άλλες επιχειρήσεις ή συγχώνευση τους. Αν μια αλλαγή συμβαίνει στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να σεβαστούν την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και για τη θεραπεία σύμφωνα με το νόμο. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για δικούς τους σκοπούς και το μόνο που τους επιτρέπει να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες, για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Όπου αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας τις ακόλουθες εγγυήσεις:

 • PCI DSS πρότυπα. Συμμορφωνόμαστε με το Payment Card Industry Data Security Standards σε σχέση με χρεωστική/πιστωτική κάρτα για πληρωμές που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.
 • Είσοδο του κτιρίου ελέγχων. Η καταχώρηση είναι εξασφαλισμένα με ασφάλεια fob πρόσβαση στο κτίριο και τις βασικές πρόσβαση στο γραφείο.
 • Ο εξοπλισμός. Όλες οι συσκευές του υπολογιστή που διατηρούν προσωπικές πληροφορίες είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης.
 • Ασφαλή κλειδώσιμα γραφεία και ντουλάπια. Γραφεία και ντουλάπια παραμένουν κλειδωμένες όταν δεν είναι σε χρήση, αν κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες κάθε είδους.
 • Μέθοδοι διάθεσης. Εγγράφου έγγραφα που απορρίπτονται από τον τεμαχισμό κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα.
 • Firewalls και Κρυπτογράφηση. Εφαρμόζουμε τη βιομηχανία-πρότυπο το τείχος προστασίας και τεχνολογία κρυπτογράφησης.
 • Υπερπόντιες μεταφορές. Όποτε μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό προστασίας από την εξασφάλιση ότι θα εφαρμόσει τις κατάλληλες εγγυήσεις (είτε με τη μεταφορά δεδομένων μόνο σε παραλήπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε παραλήπτες σε χώρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αποδέκτες που είναι συμβαλλόμενο μέρος στην ΕΕ-ΗΠΑ Απορρήτου Ασπίδα, ή με τη χρήση ειδικών συμβάσεων που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Εάν ανησυχείτε για τα επίπεδα της ασφάλειας των δεδομένων σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες, παρακαλώ ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να ενημερώσετε το ποια μέτρα θα ληφθούν για την προστασία των δεδομένων σας όταν αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερό μας για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας και οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πόσο καιρό θα αποθηκεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

και Το μήκος του χρόνου που θα αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας θα εξαρτηθεί από την "νομική βάση", γιατί είμαστε χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, ως εξής:

Νομική βάση

το Μήκος του χρόνου

Που θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας, επειδή είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς

θα χρησιμοποιήσουμε την/το κατάστημα σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς

Που θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας, επειδή είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση που έχουμε θέμα

θα χρησιμοποιήσουμε/το κατάστημα σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για μας να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις

Που θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας, επειδή είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα

θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσει. Ωστόσο, αν μπορεί να αποδείξει ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας αντικαθιστά τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, τότε θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς (ή, αν προηγουμένως, δεν έχουμε πλέον έννομο συμφέρον για την χρήση και την αποθήκευση των δεδομένων σας)

Που θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας, επειδή έχετε δώσει συγκεκριμένες, ενημέρωσε και ρητή συγκατάθεση

θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε

 

Να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης για προσωπικές πληροφορίες, θεωρούμε την ποσότητα, τη φύση και ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, ο δυνητικός κίνδυνος βλάβης από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και το κατά πόσον θα μπορεί να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα, και τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Τα δικαιώματά σας

έχετε διάφορα νομικά δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, ως εξής:

 • έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουμε για σας δωρεάν-of-χρέωση, μαζί με διάφορες πληροφορίες σχετικά με το γιατί και το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, στους οποίους μπορεί να έχει γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, από όπου αρχικά λάβει τις πληροφορίες και για πόσο καιρό θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχουμε για εσάς είναι ανακριβής ή ελλιπής.
 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχουμε για σας (το "δικαίωμα στη λήθη"). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και, αν μας το ζητήσετε για να διαγράψετε τις πληροφορίες σας και να είμαστε σε θέση να το πράξει, θα σας εξηγήσουμε το γιατί.
 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σε περίπτωση που: (i) οι πληροφορίες που έχουμε για σας είναι ανακριβείς, (ii) θα είναι παράνομα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας, (iii) δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες, ή (iv) δεν έχουν νόμιμο λόγο να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας, ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς της δικαστικής διαδικασίας ή για την προστασία των δικαιωμάτων των οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταδίδουν τις πληροφορίες που έχουμε για σας σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία σε ένα δομημένο, που χρησιμοποιούνται συνήθως και μηχαναγνώσιμη μορφή. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και, αν μας το ζητήσετε για να διαβιβάσει τα στοιχεία σας και θα είναι σε θέση να το πράξει, θα σας εξηγήσουμε το γιατί.
 • Πού θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τις πληροφορίες σας, γιατί είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθεί στη χρήση/την αποθήκευση των πληροφοριών σας. Θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τις πληροφορίες σας, αν δεν μπορεί να αποδείξει γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε ένα νόμιμο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, το οποίο αντικαθιστά τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.
 • Πού θα χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα σας, επειδή έχετε δώσει συγκεκριμένα, ενημερωμένοι και ρητή συγκατάθεσή τους, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθεί στη χρήση/αποθήκευση σας στοιχεία για σκοπούς άμεσης εμπορίας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νομικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντάς μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος της πολιτικής, ή στέλνοντας μας ένα email στο customerserviceuk@merimeri.com.

επίσης έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει καταγγελία με το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών, αν πιστεύουμε ότι δεν συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση/αποθήκευση οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς.

Επιλογή από τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσει να στέλνει ανακοινώσεις μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος της πολιτικής, ή στέλνοντας μας ένα email στο customerserviceuk@merimeri.com.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Συνδέσμους τρίτων

η ιστοσελίδα Μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, πρόσθετα και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ σε αυτές τις συνδέσεις ή επιτρέποντας σε αυτές τις συνδέσεις μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιραστείτε τα δεδομένα σχετικά με εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις της ιδιωτικής ζωής. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την δήλωση απορρήτου σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Αλλαγές στην πολιτική μας

για Τυχόν αλλαγές που κάνετε για να μας πολιτικής στο μέλλον θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και, όπου κρίνεται σκόπιμο, κοινοποιούνται μέσω e-mail ή μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγξετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην πολιτική μας.

Επικοινωνήστε με

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με αυτή την πολιτική, είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, γράφοντας στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος της πολιτικής, ή στέλνοντας μας ένα email στο customerserviceuk@merimeri.com.

 

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Πρόσθεσε στην λίστα επιθυμιώνΠεριηγηθείτε στη λίστα επιθυμιώνΚαταργήστε τη λίστα επιθυμιών
Shopping cart
Free Shipping for all orders over [money]
Almost there, add [money] more to get FREE SHIPPING!
Congratulations! You've got free shipping!
View cart