Privacy

Invoering

Het bewaken van de privacy en veiligheid van uw gegevens is voor ons erg belangrijk. Dit beleid beschrijft wat we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken, delen en beheren. Het schetst ook de keuzes die u heeft over deze gegevens. Lees het aandachtig door.

Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Meri Meri uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de Europese en Britse privacywetten (wanneer deze van toepassing zijn) en onder de Amerikaanse privacywetten (waar deze van toepassing zijn), hetzij door uw gebruik van deze website, of per e-mail, telefoon, sociale media of persoonlijk, of wanneer u een product of dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Wij zijn een bedrijf dat levert feestartikelen en accessoires en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen.

Controleur

Meri Meri is de beheerder van en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt door (of namens) Meri Meri.

Meri Meri Inc onderhoudt verschillende websites voor verkoop en levering in het Verenigd Koninkrijk, de EU en de VS, en hetzelfde privacybeleid wordt uitgevaardigd met betrekking tot elke website en alle andere transacties met Meri Meri die persoonlijke gegevens bevatten.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de DPO op DPO@merimeri.com.

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden behandeld en nemen daarbij de volgende waarborgen:

 • PCI DSS-standaarden. Wij voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standards met betrekking tot verrichte debet-/creditcardbetalingen met behulp van betaling door derden Diensten aanbieders op onze website.
 • Toegangscontroles bouwen. De toegang is beveiligd met een beveiligingssleutel voor toegang tot het gebouw en sleuteltoegang tot het kantoor.
 • Alle computerapparaten die persoonlijke gegevens bevatten, zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Beveiligde afsluitbare bureaus en kasten. Bureaus en kasten worden afgesloten wanneer ze niet worden gebruikt, als ze vertrouwelijke informatie van welke aard dan ook bevatten.
 • Methoden voor verwijdering. Papieren documenten worden vernietigd door ze te versnipperen op een manier die de vertrouwelijkheid garandeert.
 • Firewalls en encryptie. We passen industriestandaard firewallbescherming en encryptietechnologie toe.

U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthouder voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk) of naar een andere toezichthoudende autoriteit in een ander gebied (waar u woont). We zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om wijzigingen aan ons door te geven

We evalueren ons privacybeleid regelmatig en kunnen het bijwerken of wijzigen. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn en we controleren onze persoonlijke gegevensbestanden regelmatig. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Koppelingen van derden

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

DEEL 1: EUROPESE EN Britse PRIVACYWETTEN

1.De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een individu waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvat voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum
 • Contactgegevens omvat factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Transactie data bevat details over uw bestelling bij ons en elk betalingen van en naar u (via de externe betalingsdienstondeugden aanbieders).
 • Technische data omvat het internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord, inloggegevens, door u gedane aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens bevat informatie over hoe u onze website en producten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvat uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd, zoals deze gegevens dat wel doen niet direct of indirect uw identiteit prijsgeven.

We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens ). Ook verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, persoonlijke gegevens moeten verzamelen en je deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat we hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld om u goederen te verstrekken). In dit geval is het mogelijk dat we een product of dienst die u bij ons heeft, moeten annuleren, maar we zullen u op dat moment op de hoogte stellen als dit het geval is.

2. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteit geven En Neem contact op door een bestelling bij ons te plaatsen, formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, sociale media of anders. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer:
 • onze producten bestellen;
 • een account aanmaken op onze website;
 • abonneren op onze dienst of publicaties;
 • verzoeken om marketing naar u toe te sturen;
 • meedoen aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • geef ons feedback of neem contact met ons op.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u met onze website communiceert, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën (bijvoorbeeld pixels). We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie onze cookie beleid voor verdere details.
 • Derden of openbaar beschikbare bronnen. We zullen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen [en openbare bronnen], zoals uiteengezet:

Technische gegevens van de volgende partijen:

analyseproviders, zoals Google

advertentienetwerken

informatieaanbieders zoeken

Contact- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten aanbieders;

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

Waar het nodig is het contract uitvoeren die wij op het punt staan ​​met u aan te gaan of die wij met u zijn aangegaan. Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.

Waar het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen. Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen in het licht van eventuele gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten, door contact met ons op te nemen.

Wanneer we moeten voldoen aan a wettelijke verplichting. Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hoewel we uw toestemming zullen vragen voordat we directmarketingcommunicatie van derden naar u sturen via e-mail of sms. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

Hieronder hebben we in tabelvorm een ​​beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgronden we ons daarbij baseren. We hebben waar nodig ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens om meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft over de specifieke rechtsgrond waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien er in de onderstaande tabel meer dan één grond is uiteengezet.

Doel/activiteit

Type gegevens

Wettelijke basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang

Om u als nieuwe klant te registreren (persoonlijk of per e-mail of telefoon)

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

Uitvoering van een overeenkomst met u

Om u als nieuwe klant op onze website te registreren

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Profielgegevens

(a) Toestemming

(b) Uitvoering van een contract met u (pre-contract)

Om uw bestelling te verwerken en af ​​te leveren, inclusief:

(A) verwijzen u naar externe betalingsdienstaanbieders voor Pvergoedingen, vergoedingen en kosten

(b) Geld dat aan ons verschuldigd is, innen en terugvorderen

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(C) Transactie

(D) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) U vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te ondersteunen)

Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen die voor u interessant kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(f) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame

We kunnen uw identiteit, contact, technisch gebruik en gebruik gebruiken, Aankoopgeschiedenis en Profielgegevens om een ​​beeld te krijgen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen wij marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of goederen bij ons hebt gekocht en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens met derden delen voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van uw bestelling van onze producten of andere transacties die u met ons aangaat.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat wij deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als we uw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons dit toestaat.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

4. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden uiteengezet in de bovenstaande tabel:

 • andere bedrijven binnen onze groep, waaronder Lulabell,
 • leveranciers van IT- en systeembeheerdiensten voor ons bedrijf, waaronder Dropbox, One Drive, Google Drive, SAP, en andere online cloudproviders,
 • aanbieders van e-mailmarketingplatforms voor ons bedrijf, inclusief Klayvio en Mailchimp
 • leveranciers van administratieve diensten voor ons bedrijf
 • aanbieders van fulfilmentdiensten, waaronder Mainfreight
 • onze professionele adviseurs (waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars),
 • HM Revenue & Customs, het Information Commissioner’s Office, toezichthouders en andere autoriteiten die onder bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen, en
 • derde partijen aan wie wij ervoor kunnen kiezen delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit beleid.

 Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies, in een gegevensverwerkingsovereenkomst.

5. Internationale overschrijvingen

Wij delen uw persoonsgegevens binnen Meri Meri. In zeldzame gevallen kan dit inhouden dat uw gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER, naar de VS, worden overgedragen.

Veel van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER. Hun verwerking van uw persoonsgegevens zal dus een overdracht van gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER met zich meebrengen.

Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER overdragen, zorgen we ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen waarvan wordt aangenomen dat ze een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden; of

We kunnen specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk of de EER en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in het Verenigd Koninkrijk of de EER.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk.

6. Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op een ongeoorloofde manier worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. We voeren regelmatig beveiligings- en penetratietests uit op onze IT-systemen en voeren jaarlijkse gegevensaudits uit. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om eventuele vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en eventuele toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Gegevensbewaring

Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of als wij redelijkerwijs vermoeden dat er kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits- en transactiegegevens) zeven jaar na de datum van het laatste contact met ons bewaren, voor belastingdoeleinden.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (zie “uw wettelijke rechten” hieronder).

In sommige omstandigheden zullen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

8.Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

U heeft het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een ‘toegangsverzoek van een betrokkene’). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), als we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of als we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen vanwege specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op de hoogte zullen worden gesteld op het moment van uw verzoek.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken, die uw rechten en vrijheden tenietdoen.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s:
  • Als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.

Wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen.

 • Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

 • Verzoek om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • U kunt uw toestemming op elk moment intrekken als wij afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten niet leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@merimeri.com.

Normaal gesproken zijn er geen kosten vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij onder deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij eventueel van jou nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te garanderen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij proberen binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.