Privacy – Meri Meri EU Retail
Meri Meri EU RetailMeri Meri EU RetailMeri Meri EU Retail

Privacy

Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

 

Iedereen heeft rechten met betrekking tot de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In de loop van onze activiteiten die we verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke informatie over onze klanten, leveranciers en andere derden, en wij erkennen dat de juiste en rechtmatige behandeling van dezegegevenszal het vertrouwen in de organisatie en zal zorgen voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, zullen door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we die behandelen.

Voor het doel van de UK data protection wet, de verantwoordelijke voor de verwerking is Meri Meri Inc, een bedrijf dat is geregistreerd in de staat van Californië, van 111 Anza Boulevard, Suite 100, Burlingame, CA 94010 (gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring).

Privacybescherming

Bij de verwerking van uw gegevens, moeten we voldoen aan de zes uitvoerbaar beginselen van goede praktijken. Deze zorgen dat uw persoonlijke informatie moet worden:

 • wettig, eerlijk en transparante wijze
 • verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden,
 • toereikend, relevant en beperkt tot wat nodig is,
 • nauwkeurig en up-to-date,
 • niet langer bewaard blijven dan nodig is, en
 • verwerkt op een wijze die dan zorgt voor een passende beveiliging.

Informatie die u aan ons doorgeeft

kunnen Wij verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen van verschillende soorten persoonlijke informatie over u, met inbegrip van:

 • Identiteit Gegevens, zoals uw voornaam, achternaam en je verjaardag
 • Contact Gegevens, zoals uw factuuradres, afleveradres, e-mailadres,telefoonnummers,
 • Financiële Gegevens, zoals bankrekeningnummer en betalingsgegevens
 • Transactie Gegevens, met inbegrip van details over betalingen en van u, en andere informatie van de producten en diensten die u van ons koopt,
 • Technische Gegevens, inclusief IP-adressen, uw log-in gegevens, browser type en versie, de tijdzone-instelling en de locatie, browser plug-in types en uitvoeringen, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website,
 • Profiel, zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, aankopen of bestellingen die door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op de enquête,
 • het Gebruik van Gegevens, met inbegrip van informatie over uw gebruik van onze website, producten en diensten, en
 • Marketing Gegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en door ons ingeschakelde derden en uw communicatie voorkeuren.

Speciale categorie' data -

Informatie met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen, seksleven of seksuele geaardheid, of bepaalde vormen van genetische of biometrische gegevens is bekend als 'speciale categorie' gegevens.

Tijdens de cursus van omgaan met u, verwachten we niet dat voor het verzamelen van alle 'speciale categorie' gegevens over u.

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke informatie

Wij kunnen het verkrijgen van persoonlijke informatie door rechtstreeks met u communiceren, zoals:

 • het plaatsen van orders voor producten op onze website,
 • het aanmaken van een account op onze website,
 • deelneemt aan discussieforums of andere social media-functies op onze website,
 • tot ons spreken op beurzen of in te spreken op een van onze sales agenten of distributeurs,
 • meedoen aan een wedstrijd, promotie of een enquête, georganiseerd door ons, of anderszins aan ons te verstrekken, feedback,
 • u te abonneren op onze diensten of publicaties, of anders het aanvragen van marketing materiaal naar u worden verzonden, of
 • die overeenkomt met ons op via telefoon, e-mail, brieven of anderszins.

We kunnen persoonlijke informatie via geautomatiseerde technologie uit wanneer u de interactie met onze website gebruik van cookies, server logs en andere, vergelijkbare technologieën.

Wij kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen van derden of algemeen beschikbare bronnen, waar van toepassing.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken, wanneer de wet ons. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • je ons toestemming heeft verleend,
 • hebben wij nodig voor het uitvoeren van een contract zijn we over tot het aangaan of hebben aangegaan, met u,
 • daar waar het nodig is voor ons of een derde partij de legitieme belangen, en uw belangen en rechten niet overschrijven die belangen, of
 • waar we het nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Voor elk doel, dan zijn wij vereist om te bevestigen dat de 'wettelijke basis' die ons in staat stelt om uw informatie te gebruiken, als volgt:

Voor welke doeleinden gebruiken wij de informatie die u ons geeft

Juridische basis

om u Te registreren als nieuwe klant,

Het zal nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons

om uw bestelling Te verwerken en, indien geaccepteerd, om de producten te leveren aan u (inclusief het beheer van betalingen, vergoedingen en kosten)

zal Het nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons

Om u onze catalogi, brochures en andere materialen gepubliceerd

zal worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons

is Het nodig voor onze legitieme zakelijke belangen, namelijk om ervoor te zorgen dat u zich bewust zijn van het assortiment van producten die wij bieden

Te verzamelen en te herstellen geld verschuldigd aan ons

zal Het nodig zijn om onze legitieme zakelijke belangen, namelijk om te zorgen dat we de betaling ontvangen voor de producten die u bij ons besteld

u Te informeren over de wijzigingen aan onze voorwaarden van verkoop of van deze privacy policy

is Het nodig voor onze legitieme zakelijke belangen, namelijk om ervoor te zorgen dat u op de hoogte zijn van onze huidige voorwaarden

Voor het beheren van onze website en voor interne bewerkingen, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek, statistiek en onderzoek doeleinden, om u toe te laten deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening, wanneer u ervoor kiest om dit te doen, om te meten of begrijpen van de effectiviteit van de advertenties die we aan u en anderen, en voor het leveren van relevante advertenties aan u te laten en om suggesties en aanbevelingen om u en andere gebruikers van onze website over de goederen of diensten die u kunnen interesseren of ze

Het zal nodig zijn voor onze rechtmatige zakelijke belangen te verzekeren dat u de best mogelijke ervaring bij de toegang tot en het gebruik van onze website. We zullen in overeenstemming is met ons cookie beleid bij de verwerking van deze informatie

, zodat u om Te participeren in een loterij, prijsvraag of een enquête voltooien

, is het noodzakelijk Het voor onze legitieme zakelijke belangen, namelijk om te bestuderen hoe klanten gebruiken onze producten om ze te ontwikkelen en bijdragen aan de groei van ons bedrijf

om u Te voorzien van informatie over speciale aanbiedingen en andere producten die we verkopen die vergelijkbaar zijn met die die je al hebt ontvangen van ons

Waar u eerder hebt ontvangen van marketing communicaties van ons, dan zal het noodzakelijk zijn om onze legitieme zakelijke belangen, namelijk om ervoor te zorgen u doorgaan met het ontvangen van communicatie die u eerder hebt afgesproken te ontvangen

In alle andere gevallen, dit doen wij alleen als u ons uw toestemming

 

zullen Wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij verzameld, tenzij wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we nodig hebben om het te gebruiken voor een andere reden en die reden is het verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we het nodig om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een andere doel, zullen we u op de hoogte en leggen we de wettelijke basis die ons in staat stelt om dat te doen.

Let op: wij verwerken uw persoonlijke informatie zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wordt vereist of toegestaan door de wet.

Wat kunt of wilt u niet ons te voorzien van uw persoonlijke informatie

is een contractuele verplichting voor u om ons te voorzien van bepaalde informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcard informatie. Als u niet ons te voorzien van die informatie, zullen wij niet accepteren en verwerken van uw bestelling en de producten te leveren aan u.

Openbaarmaking van uw gegevens

kunnen Wij uw persoonlijke informatie delen met de partijen onder:

 • andere bedrijven binnen onze groep, met inbegrip van Lulabell,
 • leveranciers van IT en systeembeheer om onze dienstverlening aan het bedrijfsleven, met inbegrip van Dropbox, Een Google Drive, Google Drive, SAP en andere online cloud providers,
 • aanbieders van e-mail marketing platforms van onze onderneming, met inbegrip van MailChimp,
 • de aanbieders van de payroll diensten van beheer aan ons bedrijf, inclusief " Payroll Bureau,
 • de aanbieders van de catalogus levering van diensten aan onze activiteiten, met inbegrip van BakerGoodChild,
 • onze professionele adviseurs (met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars),
 • HM Revenue & Customs, de Information Commissioner ' s Office, toezichthouders en andere autoriteiten die het nodig hebben de rapportage van de verwerking van activiteiten in bepaalde omstandigheden, en
 • derde partijen aan wie wij kunnen kiezen om te verkopen, overdragen, of het samenvoegen van onderdelen van ons bedrijf of onze activa. Als alternatief, we kunnen streven naar het verwerven van andere bedrijven of samenvoegen met hen. Als er een wijziging gebeurt op ons bedrijf, dan is de nieuwe eigenaren kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken op dezelfde wijze als uiteengezet in dit beleid.

We vereisen van alle derden aan respect voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan het niet toe een derde partij service providers om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden en alleen toestaan voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Waar slaan wij uw persoonlijke informatie -

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers in het Verenigd Koninkrijk.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld, met inbegrip van het nemen van de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • PCI-DSS-standaarden. Wij voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standards in relatie tot de debit/credit card betalingen op onze website.
 • Gebouw ingangscontroles. Toegang is beveiligd door security fob toegang tot het gebouw en de belangrijkste toegang naar het kantoor.
 • Apparatuur. Alle computer-apparaten bevatten persoonlijke gegevens zijn beschermd met een wachtwoord.
 • Veilige afsluitbare bureaus en kasten. Bureaus en kasten gesloten blijven wanneer niet in gebruik zijn als zij in het bezit van vertrouwelijke informatie van welke aard dan ook.
 • De methoden van verwijdering. Papieren documenten worden verwijderd door het vernietigen op een wijze die garandeert de vertrouwelijkheid.
 • Firewalls en Encryptie. Wij zijn van toepassing industrie-standaard firewall-beveiliging en encryptie-technologie.
 • Het buitenland overdrachten. Wanneer wij de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk, zorgen we voor een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden aan het door ervoor te zorgen dat we het toepassen van de juiste waarborgen (door het overbrengen van gegevens aan afnemers in de Europese Unie, aan ontvangers in landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, naar ontvangers die partij zijn bij de EU-ONS Privacy Shield, of door het gebruik van specifieke contracten zijn goedgekeurd door de Europese Commissie).

Als u zich zorgen maakt over het niveau van beveiliging van gegevens in een van deze landen, laat het ons weten en wij zullen trachten u te adviseren welke stappen zullen worden genomen om uw gegevens te beschermen wanneer ze worden bewaard in het buitenland.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens doorgestuurd naar onze website; elke transmissie is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie

De lengte van de tijd die we bewaren uw gegevens zullen afhangen van de 'wettelijke basis' voor de reden waarom we gebruik maken van die gegevens, als volgt:

Wettelijke basis

de Lengte van de tijd

Waar wij gebruiken/opslaan van uw gegevens, omdat het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons,

zullen We gebruik maken van/bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons

Waarbij we gebruik/bewaar uw gegevens, omdat het nodig is voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting na te komen waaraan we onderworpen zijn,

zullen We gebruik maken van/bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Waar wij gebruiken/opslaan van uw gegevens, omdat het nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen

zullen We gebruik maken van/het opslaan van uw gegevens totdat u ons vragen om te stoppen. Echter, als we kunnen aantonen dat de reden waarom we het gebruiken/opslaan van uw gegevens overschrijft uw belangen, rechten en vrijheden, dan zullen we blijven gebruiken en bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (of, indien dit eerder is, we hebben niet langer een legitiem belang bij het gebruik/opslag van uw gegevens),

Waar we gebruik/opslaan van uw gegevens, omdat u ons uw specifieke, de hoogte en ondubbelzinnige toestemming

gebruiken Wij bewaren uw gegevens totdat u ons vragen om te stoppen met het

 

bepalen van de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens verstaan we de hoeveelheid, de aard en het gevoelige van de persoonlijke gegevens en de potentiële risico van onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we het kunnen bereiken van deze doeleinden door andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Uw rechten

U hebt verschillende juridische rechten met betrekking tot de informatie die u ons verstrekt, of die wij verzamelen over u als volgt te werk:

 • U hebt een recht op toegang tot de gegevens die wij over u gratis, samen met diverse informatie over het waarom en hoe gebruiken we uw informatie, aan wie wij de gegevens hebben medegedeeld dat informatie, van waar we oorspronkelijk verkregen van de informatie en voor hoe lang zullen wij uw informatie gebruiken.
 • U hebt het recht om ons te vragen om correctie van gegevens die wij over u onjuist of onvolledig zijn.
 • U hebt het recht om ons te vragen voor het wissen van de gegevens die wij over u (het 'recht om te worden vergeten'). Houd er rekening mee dat dit recht kan alleen worden uitgeoefend in bepaalde omstandigheden en als u het ons vraagt om uw informatie te wissen en we zijn niet in staat om dit te doen, zullen we uitleggen waarom niet.
 • U hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw informatie waar: (i) de gegevens die wij over u hebben onjuist is; (ii) we zijn van onrechtmatig gebruik van uw informatie; (iii) dat we niet langer gebruik van de informatie; of (iv) wij hebben geen legitieme reden om het gebruik van de informatie. Houd er rekening mee dat wij kunnen blijven uw gegevens op te slaan, of gebruik van uw gegevens voor het doel van een gerechtelijke procedure of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
 • U hebt het recht om ons te vragen voor het doorsturen van de informatie die wij over u hebben, aan een ander persoon of bedrijf op een gestructureerde, gebruikte en machine-leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht kan alleen worden uitgeoefend in bepaalde omstandigheden en als u het ons vraagt tot het verzenden van uw gegevens en wij zijn niet in staat om dit te doen, zullen we uitleggen waarom niet.
 • Waar wij gebruiken/opslaan van uw gegevens, omdat het nodig is voor onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruiken/opslaan van uw informatie. Wij zullen stoppen met het gebruik/opslag van uw informatie, tenzij wij kunnen aantonen waarom we geloven dat we een legitieme zakelijke belangen die voorrang krijgt op uw belangen, rechten en vrijheden.
 • Waar gebruiken we bewaren uw gegevens, omdat u ons uw specifieke, op de hoogte en ondubbelzinnige toestemming hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment.
 • U hebt het recht om bezwaar te gebruiken/opslaan van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Als u wilt oefenen, op uw wettelijke rechten, neem dan contact met ons op door te schrijven naar het adres dat op de top van dit beleid, of door ons te mailen op customerserviceuk@merimeri.com.

U hebt tevens het recht, op elk ogenblik van het indienen van een klacht bij de Information Commissioner ' s Office als u denkt dat we niet in overeenstemming met de wet-en regelgeving met betrekking tot het gebruik/opslag van de informatie die u ons verstrekt, of die wij over u verzamelen.

De opt-out van het ontvangen van marketing communicatie

U kunt ons verzoeken om te stoppen met het sturen van marketing communicatie op elk gewenst moment door te schrijven naar het adres dat op de top van dit beleid, of door ons te mailen op customerserviceuk@merimeri.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Links naar derden

Onze website bevat mogelijk links naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Op deze links te klikken of het inschakelen van deze verbindingen kunnen toestaan dat derde partijen te verzamelen of delen van gegevens over je. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, we raden je aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt.

Wijzigingen in ons beleid

Alle veranderingen die we maken om ons beleid in de toekomst zal worden geplaatst op onze website en, waar nodig, aan u worden medegedeeld via e-mail of via sociale media. Kijk dan op onze website regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen van ons beleid.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan onze klantenservice door te schrijven naar het adres op de top van dit beleid, of door te mailen met ons op customerserviceuk@merimeri.com.

 

Domingo,Segunda,Terça,Quarta,Quinta,Sexta,Sabado
Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro
Não temos itens suficientes disponível. Apenas [max] no estoque.
Toevoegen aan verlanglijstBlader door een verlanglijstjeVerwijder de verlanglijst
Carrinho
Veja o carrinho