Prywatność – Meri Meri EU Retail
Meri Meri EU RetailMeri Meri EU RetailMeri Meri EU Retail

Prywatność

Wstęp

Dbanie o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Niniejsza Polityka opisuje, co o Tobie zbieramy, w jaki sposób wykorzystujemy te dane, udostępniamy je i zarządzamy nimi. Przedstawia także możliwości wyboru dotyczące tych danych. Przeczytaj uważnie.

Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób Meri Meri gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z europejskimi i brytyjskimi przepisami dotyczącymi prywatności (jeśli mają one zastosowanie) oraz amerykańskimi przepisami dotyczącymi prywatności (jeśli mają one zastosowanie), czy to poprzez korzystanie przez Ciebie z tej witryny internetowej, lub przez e-mail, telefon, media społecznościowe lub osobiście, lub gdy kupujesz produkt lub usługę lub bierzesz udział w konkursie.

Jesteśmy firmą zaopatrującą artykuły i akcesoria na imprezę i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących dzieci.

Kontroler

Meri Meri jest administratorem i odpowiedzialną za Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez (lub w imieniu) Meri Meri.

Meri Meri Inc prowadzi różne strony internetowe dotyczące sprzedaży i dostaw do Wielkiej Brytanii, UE i USA, a ta sama polityka prywatności jest publikowana w odniesieniu do każdej strony internetowej i wszelkich innych transakcji z Meri Meri, które obejmują dane osobowe.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z IOD pod adresem IOD@merimeri.com.

Zadbamy o to, aby Twoje dane były traktowane w sposób bezpieczny, włączając w to następujące zabezpieczenia:

 • Standardy PCI DSS. Przestrzegamy standardów bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych w odniesieniu do dokonywanych płatności kartami debetowymi/kredytowymi za pomocą płatności strony trzeciej usługi dostawcy na naszej stronie internetowej.
 • Kontrola wejścia do budynku. Wejście zabezpieczone jest breloczkiem bezpieczeństwa do budynku oraz kluczem do biura.
 • Wszystkie urządzenia komputerowe przechowujące dane osobowe są chronione hasłem.
 • Bezpieczne zamykane biurka i szafki. Biurka i szafki są zamykane na klucz, gdy nie są używane, jeśli zawierają jakiekolwiek poufne informacje.
 • Metody utylizacji. Dokumenty papierowe utylizujemy poprzez niszczenie w sposób zapewniający poufność.
 • Zapory sieciowe i szyfrowanie. Stosujemy standardową w branży ochronę firewall i technologię szyfrowania.

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu regulacyjnego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk) lub do innego organu nadzorczego na innym terytorium (w miejscu Twojego zamieszkania). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Twoich wątpliwości, zanim zwrócisz się do ICO, dlatego w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Regularnie przeglądamy naszą politykę prywatności i możemy ją aktualizować lub zmieniać. Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Regularnie sprawdzamy nasze zbiory danych osobowych. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami.

Linki stron trzecich

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów trzecich, wtyczek i aplikacji. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszego serwisu zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

CZĘŚĆ 1: EUROPEJSKIE I UKRYTE PRAWO PRYWATNOŚCI

1. Dane, które o Tobie zbieramy

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne obejmuje imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia
 • Data kontaktu obejmuje adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Data transakcji zawiera szczegółowe informacje na temat Twojego zamówienia od nas oraz każdy płatności do i od Ciebie (za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatniczegodostawcy imadła).
 • Dane techniczne obejmuje adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inną technologię na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny.
 • Dane profilu obejmuje Twoją nazwę użytkownika i hasło, dane logowania, dokonane przez Ciebie zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane dotyczące użytkowania zawiera informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej i produktów.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmuje Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale w świetle prawa nie są uważane za dane osobowe, tak jak te dane będą nie bezpośrednio lub pośrednio ujawnić swoją tożsamość.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych na Twój temat (obejmuje to szczegółowe informacje na temat Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych ). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeżeli nie podasz danych osobowych

Jeżeli zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą z Tobą zawarliśmy, musimy zbierać dane osobowe, a Ty nie udostępnisz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub staramy się zawrzeć Ciebie (na przykład w celu dostarczenia Ci towarów). W takim przypadku być może będziemy musieli anulować zakup produktu lub usługi, ale powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie.

2. W jaki sposób gromadzone są Twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod gromadzenia danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swoją tożsamość I Skontaktuj się z nami składając zamówienie, wypełniając formularze lub korespondując z nami listownie, telefonicznie, mailowo, Media społecznościowe lub w przeciwnym wypadku. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:
 • zamówić nasze produkty;
 • założyć konto w naszym serwisie;
 • subskrybuj nasz serwis lub publikacje;
 • poprosić o przesłanie materiałów marketingowych;
 • wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie; Lub
 • prześlij nam swoją opinię lub skontaktuj się z nami.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną internetową będziemy automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii (na przykład pikseli). Możemy również otrzymać Dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe korzystające z naszych plików cookie. Proszę zobaczyć nasze Polityka Cookie dla dalszych szczegółów.
 • Strony trzecie lub źródła publicznie dostępne. Będziemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich [i źródeł publicznych] zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Dane techniczne następujących stron:

dostawców usług analitycznych, takich jak Google

sieci reklamowe

Szukaj dostawców informacji

Dane kontaktowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych dostawcy;

3.Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

Gdzie musimy wykonać umowę mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z tobą umowę. Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem takiej umowy.

Gdzie to jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów. Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy polegający na prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą usługę/produkt oraz najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenia. Zanim przetworzymy Twoje dane osobowe w ramach naszych uzasadnionych interesów, upewniamy się, że rozważyliśmy i zrównoważyliśmy każdy potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz na Twoje prawa. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w przypadku których nadrzędny charakter wobec naszych interesów ma wpływ na Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na Ciebie w związku z konkretnymi działaniami, kontaktując się z nami.

Gdzie musimy spełnić wymagania a obowiązek wynikający z prawa. Wypełnienie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Ogólnie rzecz biorąc, nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, chociaż uzyskamy Twoją zgodę przed wysłaniem do Ciebie komunikatów marketingu bezpośredniego stron trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-a. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na marketing, kontaktując się z nami.

Cele, dla których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz na jakich podstawach prawnych się przy tym opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli w poniższej tabeli wskazano więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie

Typ danych

Zgodna z prawem podstawa przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu

Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta (osobiście, e-mailem lub telefonicznie)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

Wykonanie umowy z Tobą

Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta na naszej stronie internetowej

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Dane profilowe

(a) Zgoda

(b) Wykonanie umowy z Tobą (przedumowa)

Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie, w tym:

(A) skierować cię do zewnętrzni dostawcy usług płatniczych dla ppłatności, opłaty i prowizje

(b) Zbierz i odzyskaj należne nam pieniądze

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(C) Transakcja

(D) Marketing i komunikacja

 

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (odzyskiwanie należnych nam długów)

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które będą obejmować:

(a) Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Prośba o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing i komunikacja

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

(c) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować naszą dokumentację i badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów)

Aby umożliwić Ci wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Wykorzystanie

(e) Marketing i komunikacja

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów, aby je rozwijać i rozwijać naszą działalność)

Aby administrować i chronić naszą firmę i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Techniczne

(a) Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji biznesu lub restrukturyzacji grupy)

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Aby dostarczać Ci odpowiednią treść witryny i reklamy oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci wyświetlamy

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Wykorzystanie

(e) Marketing i komunikacja

(f) Techniczne

Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów, rozwijanie ich, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)

Aby wykorzystywać analizę danych do ulepszania naszej strony internetowej, produktów, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń

(a) Techniczne

(b) Wykorzystanie

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu określenia typów klientów naszych produktów, aktualizacji i aktualności naszej strony internetowej, rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej)

Aby przedstawiać Ci sugestie i rekomendacje dotyczące towarów, które mogą Cię zainteresować

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Techniczne

(d) Wykorzystanie

(e) Profil

(f) Marketing i komunikacja

Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów i rozwoju naszej działalności)

Marketing

Staramy się zapewnić Państwu możliwość wyboru w zakresie wykorzystania niektórych danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy

Możemy wykorzystywać Twoją tożsamość, dane kontaktowe, dane techniczne i wykorzystanie, Historia zakupów i Dane profilowe, aby uzyskać pogląd na to, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Będziesz otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeśli zażądałeś od nas informacji lub kupiłeś od nas towary i nie zrezygnowałeś z otrzymywania tych materiałów marketingowych.

Marketing stron trzecich

Otrzymamy Twoją wyraźną zgodę, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim w celach marketingowych.

Rezygnacja

Możesz poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, korzystając z linków rezygnacji znajdujących się w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku zamówienia naszych produktów lub innych transakcji, które z nami zawierasz.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Informujemy, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

4.Ujawnienie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom określonym poniżej w celach określonych w powyższej tabeli:

 • inne spółki z naszej grupy, w tym Lulabell,
 • dostawcy usług administracji IT i systemów dla naszej firmy, m.in. Dropbox, One Drive, Google Drive, SAP, i inni dostawcy usług w chmurze online,
 • dostawcy platform e-mail marketingu dla naszej firmy, w tym Klayvio i Mailchimp
 • dostawcy usług administracyjnych dla naszej firmy
 • dostawcy usług realizacji zamówień, w tym Mainfreight
 • nasi profesjonalni doradcy (m.in. prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele),
 • HM Revenue & Customs, Biuro Komisarza ds. Informacji, organy regulacyjne i inne organy, które w pewnych okolicznościach wymagają raportowania czynności przetwarzania oraz
 • stronom trzecim, którym możemy zdecydować się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się przejąć inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli w naszej firmie nastąpi zmiana, nowi właściciele będą mogli wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce.

 Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie szanowały bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami, w ramach umowy o przetwarzaniu danych.

5.Przelewy międzynarodowe

Twoje dane osobowe udostępniamy w ramach Meri Meri. Może to obejmować przesyłanie danych poza Wielką Brytanię i EOG, w rzadkich przypadkach do USA.

Wiele naszych zewnętrznych stron trzecich ma siedzibę poza Wielką Brytanią i EOG, dlatego przetwarzanie przez nie Twoich danych osobowych będzie wiązać się z przesyłaniem danych poza Wielką Brytanię i EOG.

Ilekroć przekazujemy Twoje dane osobowe poza Wielką Brytanię lub EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony przez:

 • Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które uznano za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; Lub

Możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych do użytku w Wielkiej Brytanii lub EOG, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Wielkiej Brytanii lub EOG.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas podczas przesyłania Twoich danych osobowych poza Wielką Brytanię.

6. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Twoich danych osobowych w sposób nieuprawniony, zmianie lub ujawnieniu. Regularnie przeprowadzamy testy bezpieczeństwa i penetracji naszych systemów informatycznych oraz co roku przeprowadzamy audyty danych. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać ze względów biznesowych. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeżeli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

7. Przechowywanie danych

Jak długo będziesz wykorzystywać moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje ryzyko sporu dotyczącego naszej relacji z Tobą.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i transakcyjne) przez siedem lat od daty ostatniego kontaktu z nami, dla celów podatkowych].

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych (patrz „Twoje prawa” poniżej).

W niektórych okolicznościach zanonimizujemy Twoje dane osobowe (tak, aby nie można było ich już z Tobą powiązać) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez konieczności powiadamiania Cię o tym.

8. Twoje prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw, kliknij poniższe łącza:

Masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „wniosek o dostęp do danych osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które o Tobie posiadamy i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Poproś o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Dzięki temu możesz poprawić wszelkie niekompletne lub niedokładne dane, które posiadamy na Twój temat, chociaż może być konieczne sprawdzenie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.
 • Żądaj usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je dalej przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli skutecznie skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdy mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, w momencie złożenia wniosku.
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ Twoim zdaniem ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo wnieść sprzeciw, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • Jeśli chcesz, żebyśmy sprawdzili dokładność danych.

Gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

 • Gdzie potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne, ponieważ są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne i uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

 • Żądania przekazania Twoich danych osobowych Tobie lub osobie trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych produktów. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@merimeri.com.

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata

Nie będziesz musiał uiszczać opłat za dostęp do swoich danych osobowych (ani za korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie bezpodstawne, powtarzające się lub nadmierne. Alternatywnie w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia Twojej prośby.

Czego możemy od Ciebie potrzebować

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Limit czasu na udzielenie odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to zająć nam dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś wiele żądań. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i będziemy informować na bieżąco.

 

Niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwca, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych przedmiotów. Tylko [max] lewy.
Dodaj do listy życzeńPrzeglądaj listę życzeńUsuń listę życzeń
Wózek sklepowy

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu

Zobacz Koszyk